Πιθανές ερωτήσεις σε μία συνέντευξη επιλογής

Σχετικά με τις σπουδές


Με τι κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο όφελος που αποκομίσατε από τις σπουδές σας;
Πώς κρίνετε εκ των υστέρων τις επιλογές σας; Εάν σας δινόταν η ευκαιρία να αρχίσετε εκ νέου τις σπουδές σας τι θα αλλάζατε;

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία
Ποια ήταν τα καθήκοντά σας στην προηγούμενη εργασία σας;
Γιατί αφήσατε την προηγούμενη εργασία σας;
Τι είναι αυτό που ψάχνετε να βρείτε στη νέα;
Γιατί παραμείνατε άνεργος/η για τόσο διάστημα;
Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία σας μέχρι σήμερα;

Σχετικά με την προσφερόμενη θέση εργασίας

Γιατί σας ενδιαφέρει η θέση αυτή;
Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην επιχείρηση/φορέα μας;
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σας προσλάβουμε;
Με τι μισθό θα είστε ικανοποιημένος/η;

Σχετικά με την προσωπικότητα

Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της προσωπικότητάς σας;
Μπορείτε να εργαστείτε κάτω από πίεση;
Με τι ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου