Ευτυχία είναι η αγάπη...Τέλος!

Τι κάνει τον άνθρωπο πραγματικά ευτυχισμένο;
Έρευνες 75 χρόνων καταλήγουν σε μία μόνο λέξη

Μια από τις πιο μακροχρόνιες μελέτες της ανθρώπινης ανάπτυξης ξεκίνησε το 1938 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η έρευνα παρακολούθησε 268 φοιτητές του Χάρβαρντ για 75 χρόνια, μετρώντας ένα μεγάλο φάσμα ψυχολογικών, ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών, μαζί με στοιχεία της προσωπικότητας – από το IQ μέχρι τις συνήθειες στο αλκοόλ, τις οικογενειακές σχέσεις – σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί ποιοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο στην ευτυχία του ανθρώπου. Το businessinsider αναφέρει ότι η μελέτη απέδωσε ένα φάσμα συμπερασμάτων, μεταξύ των οποίων το «ο αλκοολισμός είναι μια διαταραχή με πολύ καταστροφική δύναμη». Επίσης «πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο, η νοημοσύνη δεν έχει σημασία». Όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής, είναι η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της θέρμης των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους και της υγείας και της ευτυχίας στα γηρατειά. Ειδικότερα: Οι άντρες που είχαν «θερμές» σχέσεις με τις μητέρες τους στην παιδική τους ηλικία κατά μέσο όρο κέρδιζαν σημαντικά περισσότερα χρήματα από τους άντρες που μεγάλωσαν με αδιάφορες μητέρες. Οι άντρες που είχαν κακές σχέσεις με τη μητέρα τους στην παιδική τους ηλικία είχαν περισσότερες πιθανότητες να χτυπηθούν από άνοια σε προχωρημένη ηλικία. Επίσης, οι καλή σχέση με τον πατέρα στα παιδικά χρόνια οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά άγχους, μεγαλύτερη απόλαυση των διακοπών και αύξηση της «ικανοποίησης από τη ζωή» σε ηλικία 75 ετών. Ένας από τους ερευνητές, με δικά του λόγια, ανέλυσε τα αποτελέσματα ως εξής «τα 75 χρόνια έρευνας και τα 20 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν κατέληξαν σε ένα απλό συμπέρασμα: Ευτυχία είναι η αγάπη. Τέλος». 
Πηγή: www.lifo.gr

Η Σημασία της Αυτογνωσίας στην Επιλογή ΕπαγγέλματοςΧωρίς αμφιβολία, η επιλογή επαγγέλματος είναι μία κρίσιμη απόφαση στη ζωή του ατόμου. «Άραγε τι επάγγελμα μου ταιριάζει;» «Με τι θέλω να ασχοληθώ;» Ερωτήματα τα οποία γίνονται ακόμα πιο δύσκολα  σήμερα στην εποχή  της οικονομικής κρίσης που πλημμυρίζει αβεβαιότητα και ανασφάλεια όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Σε αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται πιο έντονη από ποτέ η ανάγκη καθοδήγησης και υποστήριξης του ατόμου στην επιλογή επαγγέλματος. Η προετοιμασία για τη λήψη της κατάλληλης επαγγελματικής απόφασης μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση του εαυτού. «Πώς θα επιλέξω ένα επάγγελμα που μου ταιριάζει αν δεν γνωρίζω τι θέλω, τι μου αρέσει;»


Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει προσωπικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε συνδυασμό με  τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (προσωπικότητας, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών κ.ά). Η Συμβουλευτική βοηθάει το μαθητή στον προσδιορισμό του στόχου του μέσα από μία ευρύτερη συζήτηση και πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Τα τεστ Προσωπικότητας χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου και καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;». Τα τεστ Ικανοτήτων αφορούν στις κλίσεις του μαθητή και τα ταλέντα που μπορεί να έχει, όπως για παράδειγμα η ικανότητα έκφρασης, η αφαιρετική ικανότητα, η ταχύτητα αντίληψης κλπ. Τα τεστ Ενδιαφερόντων βοηθούν στην ανακάλυψη των επαγγελματικών προτιμήσεων του υποψήφιου και των δραστηριοτήτων με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί. Τέλος, τα τεστ Αξιών ιεραρχούν τα στοιχεία που ο μαθητής θεωρεί σημαντικά και θα ήθελε να τα έχει στη μελλοντική του εργασία, όπως είναι η ανθρώπινη επαφή, οι υψηλές αποδοχές, η δημιουργικότητα, η ηγετική θέση κ.ά.  Από τη Συμβουλευτική και τα τεστ προκύπτει η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία παραδίδεται στο μαθητή και τους γονείς του και παρουσιάζει τις επαγγελματικές κατηγορίες που συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την προσωπικότητα και τις αξίες του ατόμου έτσι ώστε να καθοριστούν οι στόχοι του και να σχεδιαστεί η πορεία για την επίτευξή τους.


Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει το μαθητή να εξελιχθεί τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και τελικά «να κάνει τον εαυτό του επάγγελμα»!