Η Σημασία της Αυτογνωσίας στην Επιλογή ΕπαγγέλματοςΧωρίς αμφιβολία, η επιλογή επαγγέλματος είναι μία κρίσιμη απόφαση στη ζωή του ατόμου. «Άραγε τι επάγγελμα μου ταιριάζει;» «Με τι θέλω να ασχοληθώ;» Ερωτήματα τα οποία γίνονται ακόμα πιο δύσκολα  σήμερα στην εποχή  της οικονομικής κρίσης που πλημμυρίζει αβεβαιότητα και ανασφάλεια όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Σε αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται πιο έντονη από ποτέ η ανάγκη καθοδήγησης και υποστήριξης του ατόμου στην επιλογή επαγγέλματος. Η προετοιμασία για τη λήψη της κατάλληλης επαγγελματικής απόφασης μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση του εαυτού. «Πώς θα επιλέξω ένα επάγγελμα που μου ταιριάζει αν δεν γνωρίζω τι θέλω, τι μου αρέσει;»


Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει προσωπικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε συνδυασμό με  τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (προσωπικότητας, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών κ.ά). Η Συμβουλευτική βοηθάει το μαθητή στον προσδιορισμό του στόχου του μέσα από μία ευρύτερη συζήτηση και πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Τα τεστ Προσωπικότητας χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου και καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;». Τα τεστ Ικανοτήτων αφορούν στις κλίσεις του μαθητή και τα ταλέντα που μπορεί να έχει, όπως για παράδειγμα η ικανότητα έκφρασης, η αφαιρετική ικανότητα, η ταχύτητα αντίληψης κλπ. Τα τεστ Ενδιαφερόντων βοηθούν στην ανακάλυψη των επαγγελματικών προτιμήσεων του υποψήφιου και των δραστηριοτήτων με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί. Τέλος, τα τεστ Αξιών ιεραρχούν τα στοιχεία που ο μαθητής θεωρεί σημαντικά και θα ήθελε να τα έχει στη μελλοντική του εργασία, όπως είναι η ανθρώπινη επαφή, οι υψηλές αποδοχές, η δημιουργικότητα, η ηγετική θέση κ.ά.  Από τη Συμβουλευτική και τα τεστ προκύπτει η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία παραδίδεται στο μαθητή και τους γονείς του και παρουσιάζει τις επαγγελματικές κατηγορίες που συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την προσωπικότητα και τις αξίες του ατόμου έτσι ώστε να καθοριστούν οι στόχοι του και να σχεδιαστεί η πορεία για την επίτευξή τους.


Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει το μαθητή να εξελιχθεί τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και τελικά «να κάνει τον εαυτό του επάγγελμα»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου