Προβλήματα Σχέσεων στον Εργασιακό Χώρο: Συστάσεις για τους Επαγγελματικούς Συμβούλους

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σήμερα οι εργαζόμενοι να απευθύνονται σε επαγγελματικούς συμβούλους για την υποστήριξή τους σε προβλήματα σχέσεων με τους άλλους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν συνεχή φθορά στις επαγγελματικές σχέσεις, δυσκολία ενεργοποίησης των υφισταμένων, δυσκολία στην άσκηση εξουσίας με στόχο τη διαχείριση μίας ομάδας, έλλειψη καθοδήγησης από τον προϊστάμενο, έντονος ανταγωνισμός, και άλλα. Τα προβλήματα σχέσεων μπορεί να μην είναι απαραίτητα αυτά στα οποία αναφέρονται οι πελάτες από την αρχή της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως θέματα τα οποία θέλουν να εξετάσουν. Τέτοιου είδους προβλήματα αποτελούν μία ευαίσθητη περιοχή, η οποία μπορεί να απαιτεί επίσης δεξιότητες προσωπικής συμβουλευτικής. Θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της προπόνησης (coaching) ή της θεραπείας που εστιάζεται σε λύσεις (O’Connell, 1998).


Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι, όταν αντιμετωπίζουν πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων, μπορούν να υιοθετήσουν διάφορες στρατηγικές. Η χρήση ερωτηματολογίων προσωπικότητας με στόχο την υποβοήθησή τους να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καθώς και η προπόνηση για την εκμάθηση δεξιοτήτων είναι μερικές από αυτές. Εναλλακτικά, ίσως είναι κατάλληλη η παραπομπή σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο σύμβουλο ή προπονητή.

Είναι χρήσιμο οι επαγγελματικοί σύμβουλοι να μπορούν να αντιληφθούν ορισμένα από τα υποσυνείδητα ζητήματα των πελατών που συνδέονται με τις σχέσεις τους στον εργασιακό χώρο. Ιδιαίτερα, το πώς οι πελάτες ενδέχεται να αναπαράγουν με ανθρώπους που συναναστρέφονται στον εργασιακό χώρο τις σχέσεις που έχουν με τους γονείς τους ή άλλα σημαντικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι δεν έλαβε καθοδήγηση από τους γονείς του μπορεί να εκφράσει δυσαρέσκεια προς το αφεντικό του για έλλειψη καθοδήγησης. Είναι ίσως πιθανό να βοηθηθούν οι πελάτες να δουν πώς σχετίζεται η συμπεριφορά τους με όλα αυτά. Για περαιτέρω διερεύνηση μπορεί να πρέπει να γίνει παραπομπή σε προσωπικό σύμβουλο.

Πηγή: Nathan, R., & Hill, L. (2006). Επαγγελματική Συμβουλευτική. Η Συμβουλευτική Προσέγγιση της Επαγγελματικής Επιλογής και Σταδιοδρομίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου