Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Ένα Σχολείο για «Μεγάλα» Παιδιά…

Σε μία εποχή γοργών αλλαγών και εξελίξεων ακούμε συχνά για την ανάγκη της δια βίου μάθησης. Καθώς λοιπόν είναι απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση και η επικαιροποίηση της γνώσης, όσοι δεν έχουν αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες μειονεκτούν και απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό τον κίνδυνο κλήθηκαν να προλάβουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τα οποία απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Ελλάδα υιοθέτησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το νόμο 2525/97 θεσμοθέτησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με τον οποίο αναγνωρίζεται ως «ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα δημοτικής ή γυμνασιακής εκπαιδεύσεως». Το 2000 λειτούργησε το πρώτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Περιστέρι, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 55 Σχολεία σε όλη τη χώρα και πολλά τμήματα εκτός έδρας.

Πρόγραμμα και Στόχοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Το πρόγραμμα των ΣΔΕ διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη και μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Βασικός στόχος του προγράμματος φοίτησης είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και στη χρήση ξένης γλώσσας καθώς και δεξιοτήτων κατάρτισης. Επίσης, στο ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπονται ώρες για Επαγγελματικό Προσανατολισμό και ενδυνάμωση της ομάδας. Παρέχεται συστηματικά συμβουλευτική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δεν εστιάζουν μόνο στα τεκταινόμενα στην αγορά εργασίας αλλά στην όλη προσωπικότητα του εκπαιδευόμενου για να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη με πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους. Η έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του αποφοίτου του Σχολείου και να μπορέσει να προσεγγίσει την αγορά εργασίας προσπερνώντας το φόβο της απόρριψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικοι οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ηλικία ούτε τις ίδιες εμπειρίες και γνώσεις. Έχουν όμως ένα κοινό στόχο: να κατακτήσουν το αγαθό της μάθησης. Μέσω του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας τους δίνεται η δυνατότητα για επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση και διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση.

Οδεύοντας προς την κοινωνία της μάθησης και της πληροφορίας δεν έχουμε παρά να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην επανένταξη των εκπαιδευόμενων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, όπου πλέον δεν θα αισθάνονται στιγματισμένοι αλλά πρωταγωνιστές μίας σημαντικής εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα http://www.allinonetraining.gr/blog/2nd-chance-school-adult-training/ , Σεπτέμβριος 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου