Επιτακτική η Ανάγκη Συμβουλευτικής Υποστήριξης και στους Χαρισματικούς Μαθητές


Αντωνίου, Α.-Σ., & Σωτηράκη, Κ. (2011). Επιτακτική η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης και στους χαρισματικούς μαθητές. Στο: Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος (Επιμ.) Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία Εξελίξεων στην Επιστήμη και την Πράξη (Τόμος Δ’, σελ. 264-276). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου