Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Χίο


Πώς θα αποφασίσω τι θέλω;
Τί μου αρέσει πραγματικά;
Τι θα κάνω μετά το πτυχίο;
Πώς θα μπω στην αγορά εργασίας;
Ικανοποιούμαι από τη δουλειά που κάνω;
Μπορώ να αντιμετωπίσω την ανεργία;
Τελικά υπάρχει λύση στους προβληματισμούς μου;
Μου αρέσει ο τρόπος ζωής μου;
Μπορώ να διαχειριστώ τις σχέσεις μου και να βελτιώσω την καθημερινότητά μου;Υπηρεσίες

  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές
    Αξιολόγηση προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων, Καθοδήγηση στην επιλογή σπουδών και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
  • Συμβουλευτική Σπουδών και Σταδιοδρομίας για ενήλικες
    Πληροφόρηση για σπουδές, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής, Διαχείριση καριέρας.
  • Προσωπική Συμβουλευτική
    Διερεύνηση συναισθηματικών δυσκολιών, Συμβουλευτική υποστήριξη, Ενθάρρυνση για την υλοποίηση στόχων, Ενίσχυση στη λήψη αποφάσεων, Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου