Μηχανογραφικό Δελτίο: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοιΟι πανελλήνιες εξετάσεις ολοκληρώθηκαν και το ενδιαφέρον  των υποψήφιων στρέφεται στο μηχανογραφικό δελτίο. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορεί να αποτελέσει μία αγχογόνο διαδικασία για τους μαθητές καθώς η σειρά με την οποία θα δηλώσουν τις σχολές προτίμησης μπορεί να καθορίσει το επαγγελματικό τους μέλλον. Ο συνήθης τρόπος ιεράρχησης των σχολών γίνεται με βάση τα μόρια που συγκέντρωσε ο μαθητής. Είναι όμως αυτό κριτήριο ώστε να επιλέξει το επάγγελμα που πραγματικά τον ενδιαφέρει; Ποια είναι τα μυστικά για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου; Τι χρειάζεται να έχουν υπόψη οι υποψήφιοι ώστε να αποφύγουν τις τυχαίες επιλογές;
Αφού πάρουν στα χέρια τους τις βαθμολογίες και υπολογίσουν τα μόριά τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:
  • Επιλέγουν τα 2 (ή το 1) επιστημονικά πεδία της προτίμησής τους, από τα οποία μπορούν να δηλώσουν όσες σχολές επιθυμούν.
  • Αποκλείουν  το 5ο πεδίο, αν δεν έχουν εξεταστεί στα μαθήματα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" και Μαθηματικά Γενικής Παιδείας καθώς και τις σχολές που απαιτούν ειδικά μαθήματα ενώ δεν τα έχουν δηλώσει π.χ. αποκλείονται οι σχολές δημοσιογραφίας αν ο υποψήφιος δεν έδωσε ξένη γλώσσα.
  •  Αν δηλώσουν κάποιο τμήμα που περιλαμβάνεται και στα 2 επιστημονικά πεδία, το δηλώνουν μόνο μία φορά. 
  • Αναζητούν πληροφορίες για όλες τις σχολές από το διαδίκτυο ή από  σχετικούς οδηγούς σπουδών. Μελετούν τα προγράμματα σπουδών, τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, τις προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε σχολής και προσέχουν τυχόν διαφορές μεταξύ σχολών του ίδιου ή παρόμοιου επιστημονικού πεδίου (π.χ. ΦΠΨ ή ΦΠ με Ψυχολογία).
  • Δηλώνουν τα τμήματα υψηλών μορίων παρόλο που είναι δύσκολο να πετύχουν σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, σε περίπτωση μεγάλης πτώσης των βάσεων. Αντίστροφα, δηλώνουν και τα τμήματα με πολύ πιο χαμηλά μόρια από τα δικά τους, σε περίπτωση ανόδου των βάσεων.
  • Ιεραρχούν τις σχολές με βάση τη σειρά προτίμησής τους πηγαίνοντας από το ένα πεδίο στο άλλο ανεξάρτητα από το αν είναι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  • Δεν μπορούν να εισαχθούν σε τμήμα που δεν έχουν δηλώσει, ακόμα και αν πιάνουν τα μόρια.
  • Αν με το σύνολο των μορίων τους εισάγονται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχουν δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθούν σε αυτή που έχουν δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.
  • Για την αποφυγή λαθών, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουν ένα πρόχειρο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο θα συμπληρώνουν με μολύβι πριν καταθέσουν το επίσημο ηλεκτρονικά. 
Οι υποψήφιοι καλό είναι να δηλώνουν πρώτα στα μηχανογραφικά τους δελτία τα τμήματα που πραγματικά προτιμούν, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής τους. Η τυχαία συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι πιθανό να οδηγήσει σε λανθασμένες και  όχι συνειδητές επιλογές. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι κατάλληλα πληροφορημένοι για τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών είτε έπειτα από διεξοδική έρευνα είτε με την καθοδήγηση από εξειδικευμένο σύμβουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου