Αντανάκλαση Συναισθημάτων: Όταν το συναίσθημα γίνεται καθρέπτης…


Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας, τα μηνύματα του συμβουλευόμενου μπορεί να περιέχουν γνωστικό υλικό, συγκινησιακές/συναισθηματικές πληροφορίες ή και τα δύο. Εάν ο σύμβουλος επιλέξει να αντιδράσει στη συναισθηματική πλευρά του μηνύματος και να παρουσιάσει στο συμβουλευόμενο το συναίσθημα που μόλις μετέδωσε, χρησιμοποιεί τη δεξιότητα της αντανάκλασης συναισθημάτων. Συχνά, στην επικοινωνία του με το σύμβουλο, ο συμβουλευόμενος μπορεί να αποφύγει ή να παραλείψει να κατονομάσει τα συναισθήματά του, οπότε ο σύμβουλος θα πρέπει να τα συμπεράνει είτε από τη μη λεκτική συμπεριφορά είτε από το περιεχόμενο του μηνύματος.

Η δεξιότητα της αντανάκλασης συναισθημάτων χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολύνει το συμβουλευόμενο στην αναγνώριση, διαλεύκανση και έκφραση των συναισθημάτων του. Θεωρείται σημαντική και είναι απαραίτητη στη διερευνητική φάση της συμβουλευτικής, δεδομένου ότι επικουρεί το συμβουλευόμενο στη βαθύτερη εξερεύνηση των συναισθημάτων του. Ενθαρρύνοντάς τον να αναγνωρίσει, να αποδεχθεί και να βιώσει τα συναισθήματά του, του προσφέρει την ανακούφιση που έχει ανάγκη και τον οδηγεί στην κάθαρση (Hill & O’Brien, 1999).

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η αντανάκλαση συναισθημάτων συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Βοηθώντας τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τα συναισθήματά τους και να τα ξεχωρίσουν από άλλες πράξεις ή γεγονότα, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι ενδιαφέρονται γι’αυτούς και ότι τους παρακολουθούν προσεκτικά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των συναισθημάτων με τη συμπεριφορά τους και σε μία κατάσταση ηρεμίας και συγκρότησης του εαυτού τους (Morse &Ivey, 1996).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μαθήτρια σε καθηγητή της:
-Τσακώθηκα με τη μητέρα μου. Μου είπε ότι θα αποτύχω στις εξετάσεις γιατί είμαι τεμπέλα. Θύμωσα τόσο που έτρεμα. Δεν ξέρω τι να κάνω όταν μου λέει τέτοια πράγματα. Γιατί να μην μπορεί να με στηρίξει ηθικά, όπως κάνουν οι γονείς των συμμαθητριών μου;

Απάντηση/αντίδραση καθηγητή:
-Είσαι έξαλλη με τη μητέρα σου.
-Σε πληγώνει το γεγονός ότι η μητέρα σου δεν σου δείχνει εμπιστοσύνη!

Πηγή: Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2001).Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου