Τρόπος Λήψης Απόφασης: Είστε Ορθολογικός, Διαισθητικός ή Εξαρτημένος Τύπος;

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινής μας ζωής και καθορίζει την μετέπειτα πορεία και τα αποτελέσματα μας σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Το πλήθος των αποφάσεων που καλούμαστε να λάβουμε είναι τέτοιο που αρκετές φορές αποφασίζουμε ασυνείδητα και μηχανικά.

Ο κάθε άνθρωπος υιοθετεί από τα πρώτα στάδια της ζωής του ένα προσωπικό στυλ λήψης απόφασης, το οποίο τον χαρακτηρίζει με κάποιες παραλλαγές και στην μετέπειτα ζωή του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι λαμβάνει αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων εξελίσσεται δυναμικά και διαφοροποιείται μέσω της συνεχούς μάθησης και της απόκτησης εμπειρίας.

Εσείς με ποιό τρόπο λαμβάνετε αποφάσεις; Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και ανακαλύψτε ποιός τύπος λήψης απόφασης σας χαρακτηρίζει.

Εωτηματολόγιο Τρόπου Λήψης Απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου