Επαγγελματικές συζητήσεις ζευγαριών: Πόσο "επικίνδυνες" μπορούν να γίνουν για τη σχέση των συντρόφων;

Ένα θέμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα είναι ο ρόλος της ανταλλαγής πληροφοριών των συντρόφων σχετικά με την εργασία τους και πώς αυτό επιδρά στη σχέση τους.  Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των συντρόφων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, οι Noller & Fitzpatrick (1990) αναγνώρισαν τη σημασία τους για την ικανοποίηση που θα αισθανθούν από το γάμο. Η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε στρες στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή (Klinetob & Smith,1996). Από ερευνητικά δεδομένα της Hertz (1986) προέκυψε ότι είναι σημαντικό για τα ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας να αναπτύξουν ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας από ότι τα παραδοσιακά ζευγάρια δεδομένου ότι μοιράζονται κάποιες κοινές ανησυχίες που απαιτούν κατανόηση και από τις δύο πλευρές. Είναι αξιοσημείωτο το εύρημα του Franzoi (1996) ότι οι περισσότερες σχέσεις διαλύονται λόγω της έλλειψης επικοινωνίας των συντρόφων.
Η ανοιχτή επικοινωνία έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται η άμεση υποστήριξη του ενός συντρόφου στον άλλο, ο σεβασμός και η μεγαλύτερη κατανόηση. Από την άλλη, η συζήτηση για τα εργασιακά θέματα μπορεί να προκαλέσει ανταγωνισμό και συγκρούσεις.
Στην έρευνά τους οι Theunissen, Van Vuuren, & Visser (2003) θέλησαν να μελετήσουν κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της επικοινωνίας των συντρόφων και της σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας, εστιάζοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας. Το δείγμα τους περιελάμβανε ζευγάρια αντίθετου φύλου που συζούν ή είναι έγγαμα. Το  εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Αντίληψης (Work Perception Questionnaire, WPQ) το οποίο αποτελείται από 4 κλίμακες: κλίμακα βιογραφικών στοιχείων, κλίμακα που μετράει τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα κάποιου για την εργασία, κλίμακα των γνώσεων που έχει ο ένας σύντροφος για το περιεχόμενο της εργασίας του άλλου και κλίμακα των αντιλήψεων σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση των συντρόφων μέσα στο γάμο ή τη σχέση τους.
Μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας αυτής ήταν το ότι οι άνδρες βιώνουν μεγαλύτερη σύγκρουση από ότι οι γυναίκες όταν δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για το επάγγελμα των συντρόφων τους. Επίσης, προέκυψε ότι τα ζευγάρια που ανταλλάζουν πληροφορίες για τη δουλειά τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποστούν συγκρούσεις στις σχέσεις τους. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι καλό θα είναι να επισημάνουν τη σημασία της οικογένειας στα άτομα που θέλουν να λάβουν αποφάσεις για την καριέρα τους. Επίσης, είναι χρήσιμο να ενημερώνουν τους εργαζόμενους ότι η συμπεριφορά που απαιτείται στην εργασία δεν είναι απαραίτητα συμβατή με αυτή που χρειάζεται για τη διατήρηση μίας σχέσης και το αντίθετο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου