Χαρισματικοί μαθητές: Πόση μοναξιά κρύβεται πίσω από το ταλέντο;

Τα χαρισματικά παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα που διαθέτουν μεγάλο βαθμό δημιουργικότητας, δεν συμβιβάζονται εύκολα. Αντιθέτως, συχνά παρουσιάζουν και αμφισβητούν τις παραδόσεις, τους νόμους, τους κανόνες ή τις προσδοκίες των άλλων. Ευαίσθητα στην κριτική των άλλων, είναι πιθανό να επιχειρήσουν ακόμα και να κρύψουν τις ικανότητές τους.
Με ποιους συναναστρέφονται τα χαρισματικά παιδιά; Τα χαρισματικά παιδιά ανήκουν συνήθως σε πολλές διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες, γιατί έχουν πολλά ετερόκλητα ενδιαφέροντα. Τα αυξημένα επίπεδα ικανοτήτων, άλλοτε τα ωθούν στη συναναστροφή μεγαλύτερων παιδιών και άλλοτε πάλι σε κοινωνική απομόνωση, όταν δεν βρίσκουν παιδιά με τα ίδια ενδιαφέροντα, για να κάνουν παρέα. Τα παιδιά αυτά γίνονται αντιληπτά ως «μοναχικά». Η σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη τους για ένταξη σε μία ομάδα και στην ανάγκη τους για ατομικότητα ενδέχεται να τους προκαλέσει μεγάλη ένταση.
Το κοινωνικό κλίμα της σχολικής αίθουσας που αναφέρεται στο βαθμό που οι μαθητές γίνονται κοινωνικά αποδεκτοί, ενσωματώνονται και υποστηρίζονται από τους συμμαθητές τους, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες των χαρισματικών παιδιών στην τάξη, και εντέλει στα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα (Goodenow,1993). Οι μαθητές που αισθάνονται απομονωμένοι από το κοινωνικό πλαίσιο της αίθουσας, δεν μπορούν, συνήθως να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων και καταφεύγουν σε στρατηγικές, όπως η ονειροπόληση, για να αντέξουν τις πιέσεις που τους προκαλεί η μοναξιά και η μη αποδοχή τους (Goodenow,1993).
Επιπροσθέτως, ένας μεγάλος αριθμός άλλων παραγόντων που σχετίζονται με το κοινωνικό πλαίσιο της αίθουσας, επηρεάζει την προσαρμογή των χαρισματικών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, όπως ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται τους δασκάλους τους και τις σχέσεις τους με αυτούς. Γενικά έχει αποδειχθεί ότι η αντίληψη των μαθητών για την ποιότητα των σχέσεων δασκάλου-μαθητή σχετίζεται σημαντικά με τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα που αναπτύσσουν οι μαθητές (Alban & Alban, 1981). Έχει προσδιορισθεί ότι οι χαρισματικοί μαθητές προτιμούν τους δασκάλους που είναι ζεστοί, υποστηρικτικοί, επικοινωνιακοί με τους μαθητές και ταυτόχρονα μπορούν να επιβάλουν την πειθαρχία στην αίθουσα (MacAuley, 1990).

Πηγή: Αντωνίου, Α.-Σ. (2009). Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου