Πες μου τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου να σου πω τι επάγγελμα θα ακολουθήσεις!


Στη λογική του «κατά μάνα, κατά κύρη» η ΕΛΣΤΑΤ κατέληξε μετά από έρευνα σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών ανάλογα με την εργασία που κάνουν οι γονείς τους.

I. Όταν ο πατέρας ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Υπάλληλος γραφείου (18,5%)
• Διευθυντικό στέλεχος (16,4%)
• Ελεύθερος παγγελματίας (16,4%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (15,8%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (9,3%)
• Μη εργαζόμενος  (8,6%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (7,7%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (3,9%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (1,8%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,2%)
• Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (0,3%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 15,0%, 18,0%, 19,4%, 11,6%, 9,3%, 7,9%, 8,8%, 3,4%, 4,4%, 2,1%, και 0,2% αντίστοιχα.
II. Όταν ο πατέρας ήταν επαγγελματίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Ελεύθερος Επαγγελματίας (42,3%)
• Μη εργαζόμενος (16,4%)
• Υπάλληλος γραφείου (10,6%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (8,3%)
• Διευθυντικό στέλεχος (7,3%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (7,3%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (2,2%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (2,2%)
• Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (1,4%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,2%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (0,9%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 40,6%, 9,5%, 11,7%, 8,4%, 7,0%, 10,3%, 2,8%, 6,9%, 0,7%, 1,4% και 0,8% αντίστοιχα.
III. Όταν ο πατέρας ήταν ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (18,4%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (15,0%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (11,9%)
• Μη εργαζόμενος (11,4%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (9,5%)
• Ελεύθερος Επαγγελματίας (8,6%)
• Υπάλληλος γραφείου (8,0%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (6,1%)
• Διευθυντικό στέλεχος (5,7%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (4,7%)
• Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (0,6%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 23,6%, 16,1%, 10,4%, 12,8%, 7,0%, 5,6%, 7,1%, 6,4%, 6,1%, 4,4%, και 0,5% αντίστοιχα
ΙV. Όταν η μητέρα ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (21,5%)
• Διευθυντικό στέλεχος (17,6%)
• Υπάλληλος γραφείου (16,9%)
• Ελεύθερος Επαγγελματίας (16,6%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (8,2%)
• Μη εργαζόμενος (6,1%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (5,2%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (5,1%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,9%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (1,1%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 8,8%, 25,2%, 12,6%, 16,6%, 6,7%, 8,9%, 2,6%, 12,6%, 2,5% και 3,6% αντίστοιχα .
V. Όταν η μητέρα ήταν επαγγελματίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Ελεύθερος Επαγγελματίας (46,4%)
• Μη εργαζόμενος (19,1%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (7,7%)
• Διευθυντικό στέλεχος (6,5%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (6,3%)
• Υπάλληλος γραφείου (5,6%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (5,0%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (1,6%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (0,3%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (0,0%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 42,5%, 11,6%, 5,0%, 3,9%, 2,4%, 10,8%, 14,2%, 7,6%, 1,4%, και 0,6% αντίστοιχα
VΙ. Όταν η μητέρα ήταν ειδικευμένη γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού) ήταν το 2011:
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (20,4%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (15,1%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (11,9%)
• Μη εργαζόμενος (10,8%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (8,9%)
• Υπάλληλος γραφείου (8,6%)
• Ελεύθερος Επαγγελματίας (7,6%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (6,1%)
• Διευθυντικό στέλεχος (5,9%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (4,6%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 27,4%, 15,4%, 9,7%, 11,5%, 7,4%, 6,7%, 5,3%, 6,6%, 6,2% και 3,2% αντίστοιχα.

Πηγή: http://antikleidi.com/2015/03/05/profession-parents-kids/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου