ΣΤΡΕΣ: Προσωπική Ανάπτυξη & ΕυημερίαΣυμμετοχή στο βιβλίο "Στρες: Προσωπική Ανάπτυξη & Ευημερία" με τη συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο "Εντάσεις που Προκαλούνται από τη Σύγκρουση μεταξύ Οικογενειακών και Εργασιακών Υποχρεώσεων" - Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου